ELUMEN THẾ HỆ MỚI

NHUỘM KHÁC BIỆT

 

MUỐN BỀN MÀU - HAY NHANH TRÔI

ELUMEN

Màu nhuộm vật lý

Siêu bền . Siêu bóng

ELUMEN PLAY

Thế hệ mới

Nhuộm màu hay thay màu dễ

ELUMEN CARE

Thế hệ tiếp theo

Dưỡng màu. Cặp đôi hoàn hảo với Elumen và Elumen Play

TẮT SUY NGHĨ - BẬT SÁNG TẠO

ELUMEN

MÀU NHUỘM VẬT LÝ . SIÊU BỀN . SIÊU BÓNG

Màu nhuộm vật lý kinh điển. Độ bền ưu việt

32 ánh sắc

 

ELUMEN PLAY

ẤN PLAY ĐỂ BẮT ĐẦU

Nhân tố mới kế thừa màu sắc Elumen. Độ bền tạm thời

13 ánh sắc

 

ELUMEN CARE

Phối hợp hoàn hảo với Elumen Elumen Play. Chăm sóc màu tối ưu giúp duy trì độ rực rỡ và sống động của màu nhuộm Elumen.

 

Liên hệ
1800.588.805