REMIX

 

TỰ DO PHÁ VỠ. 
PHÁ VỠ THỰC TẠI VÀ ĐÙA VUI VỚI CHÚNG.
PHA TRỘN POP VỚI PUNK.
THAY ĐỔI MỌI THỨ.   

 

TÁO BẠO. PHÁ CÁCH. NỔI LOẠN. 
MÁI TÓC LÀ BẢN TUYÊN NGÔN CỦA BẠN.
MÀU SẮC TÁO BẠO, ĐƯỜNG VIỀN SẮC NÉT VÀ TƯƠNG PHẢN MẠNH MẼ

 

SÁNG TẠO TƯƠNG LAI THEO CÁCH BẠN TƯỞNG TƯỢNG  
ĐÃ ĐẾN LÚC REMIX LẠI THỰC TẠI.  

 

 

 

 

 

 

Online : 67 Tổng truy cập : 2.271.340