Danh sách công bố dưới đây không phân theo thứ tự nhất định nào. 

 

HẠNG MỤC SÁNG TẠO

 

NTMT Huỳnh Chí Tâm (Chí Tâm Hairsalon), NTMT Phạm Huy Việt (Huy Việt Hairsalon), NTMT Vũ Văn Kiềm (Kiềm Tóc), NTMT Nguyễn Huyền Linh (Linh Hairsalon), NTMT Trương Quang Vinh (V-salon)

 

 

 

HẠNG MỤC TÀI NĂNG TRẺ

 

NTMT Lương Xuân Vinh (Hà Tóc), NTMT Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng Hair), NTMT Nguyễn Thị Ngọc Dung (Jung Hairsalon), NTMT Nguyễn Đắc Học (Thu Hoài Hairsalon), NTMT Nguyễn Văn Quỳnh (Trang Trang Hairsalon)

 

 

 

Trân trọng, 

 

Goldwell Vietnam

 

 

Online : 40 Tổng truy cập : 2.384.325