OXYGENATED EFFECT

OXYGENATED EFFECT

2020 là năm để sử dụng sự sáng tạo để tạo nên sự sống động thổi hồn cuộc sống mới vào thiết kế và công thức màu của bạn.

Màu sắc táo bạo nhưng tinh vi và được tinh chỉnh hơn những mùa trước.

Tông màu giờ được “oxygenated” và trở nên nhẹ nhàng như bông.

Tác động tinh tế nhưng thời trang.

Màu sắc hòa nhập vào cùng nhau từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ và từ màu trầm đến màu sáng.

 

Liên hệ
1800.588.805