Nectaya HiBlondes Control

Nâng sáng và triệt ánh sắc chỉ trong một lần nhuộm.

Khả năng nâng sáng tới 5 cấp độ

6 gam màu vàng (ấm, lạnh) thỏa sức sáng tạo - lý tưởng trên mái tóc từ độ sáng 5 - 8. 

Công thức không amonia.

Nectaya HiBlondes Control
Online : 26 Tổng truy cập : 1.785.075