Gel bảo vệ tóc Protection

Sản phẩm bảo vệ tóc trước khi xử lý hóa chất, giúp cân bằng cấu trúc tóc khô xốp trong quá trình duỗi.

Gel bảo vệ tóc Protection
Online : 59 Tổng truy cập : 1.894.509