Loại dành cho tóc thường N

Loại dành cho tóc thường (N) - Sử dụng các phức hợp Polymer đàn hồi giúp các lọn xoăn nảy sóng & đàn hồi

Loại dành cho tóc thường N
Online : 19 Tổng truy cập : 1.786.148