Wax tạo kiểu Unlimitor

Wax độc đáo dạng xịt dễ dàng tạo kiểu

 

Có cả đặc tính giữ nếp của wax kết hợp với cách sử dụng đơn giản ở dạng xịt

 

Đặc biệt nhanh khô

 

Bảo vệ màu

 

Cách sử dụng: Lắc đều. Xịt trên mái tóc ẩm nhẹ hoặc tóc khô

 

 

 

Wax tạo kiểu Unlimitor
Online : 27 Tổng truy cập : 1.749.661