Nhóm màu tự nhiên Naturals

Khả năng phủ bạc tuyệt hảo 100%

Có thể sử dụng riêng biệt hoặc pha trộn với các màu thời trang khác

 

 

Nhóm màu tự nhiên Naturals
Online : 50 Tổng truy cập : 1.491.868