Twist Around

Xịt tạo kiểu xoăn. Tạo lọn xoăn đẹp như ý, bảo vệ tóc khỏi nhiệt độ lên tới  2000C và giữ nếp 
cho tóc.

Hold: 3

Twist Around
Online : 29 Tổng truy cập : 1.953.079