Dưỡng chất tăng cường Nourishing Fortifier

Dưỡng chất chuyên sâu giúp củng cố các liên kết trong sợi tóc. Sợi tóc trở nên khỏe hơn và được nuôi dưỡng sâu từ bên trong.

 

 

Dưỡng chất tăng cường Nourishing Fortifier
Online : 32 Tổng truy cập : 1.894.568