Thuốc dập Topform Neutralizer

Bổ sung hoàn hảo cho thuốc uốn


Phù hợp với 3 cấp độ uốn

 

Có thể sử dụng làm thuốc dập cho Xoăn Bọt Foam Wave

 

Thuốc dập Topform Neutralizer
Online : 21 Tổng truy cập : 1.786.145