Thuốc uốn Topform Wave Lotion

Cho sóng xoăn đều và khỏe

 

+ Topform 0: Dành cho tóc tự nhiên và tóc khó ăn thuốc

 

+ Topform 1: Dành cho tóc thường và tóc nhuộm

 

+ Topform 2: Dành cho tóc mảnh và tóc hư tổn

 

Thuốc uốn Topform Wave Lotion
Online : 20 Tổng truy cập : 1.786.139