Dung môi nâng sáng dưỡng tóc SilkLift

Goldwell Silk Lift Conditioning Cream Developer

 

- Nuôi dưỡng tóc trong quá trình nâng sáng với phức hợp dưỡng tóc SilkproteinComplex và IntraLipidTM

 

- Có 3 cấp độ: 3%, 6% và 9%

 

- Dung tích: 750ml 

Dung môi nâng sáng dưỡng tóc SilkLift
Online : 26 Tổng truy cập : 1.785.072