Tạo độ đầy đặn cho tóc và duy trì trong 24h

Bảo vệ tóc dưới tác động của nhiệt.

Dưỡng màu

 

 

 

 

Online : 57 Tổng truy cập : 1.610.267