1.  HIỂU RÕ VỀ BỘ SƯU TẬP COLOR ZOOM ‘19

 

2.  TRUYỀN TẢI XU HƯỚNG 

 

3.  CHỌN NGƯỜI MẪU VÀ THỂ HIỆN SỰ SÁNG TẠO CỦA RIÊNG BẠN

 

4.  CHỤP HÌNH

 

5.  NỘP BÀI THI VỚI ĐẦY ĐỦ FORM MẪU HỢP LỆ

 

6.  THỜI HẠN NHẬN BÀI DỰ THI: 31.5.2019 (TOÀN CẦU)

 

7.  BÌNH CHỌN: GIẢI NHÀ TẠO MẪU TÓC ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - STYLISTS‘ CHOICE AWARD 
     (25.6 - 25.7.2019)

 

8.  CÔNG BỐ GIẢI QUỐC GIA  07.2019

 

9.  THI TRỰC TIẾP TOÀN CẦU TẠI SỰ KIỆN GLOBAL ZOOM EVENT TẠI VIENNA - ÁO: 29.9.2019

 

 

Online : 57 Tổng truy cập : 2.262.529